4

JYP Entertainment tiết lộ tiểu sử của GOT7′s JB và Mark