0

JYP khuyên GOT7 nên theo đuổi ước mơ thay vì tiền bạc