0

JYP và Sun đã từng tranh cãi việc xâm nhập thị trường Mỹ của Wonder Girls || Sun đến ủng hộ Jun Ho