0

Kahi nói về việc đã làm trưởng nhóm nhạc nữ như thế nào