0

KARA giới thiệu một trong bảy thí sinh tham gia dự án tìm kiếm thành viên mới của nhóm