2

Kế hoạch ra mắt nhóm nhạc mới trong năm 2014 của 3 công ty :SM,YG,JYP