0

Kim Hyun Joong nói về diễn xuất của những người bạn Yoochun và T.O.P