0

Kim Kang Woo, Lee Si Young và dàn diễn viên cùng đọc kịch bản lần đầu cho “Golden Cross”