0

Kim Soo Hyun gửii lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã dùng tên anh để quyên góp từ thiện