0

Kim Soo Hyun nắm trong tay một hợp đồng quảng cáo với Ngân hàng Hana