0

Kim Soo Hyun thu hút hàng ngàn fan đến buổi giới thiệu xe ở Trung Quốc