1

Kris được cho là đang hẹn hò với Từ Tĩnh Lôi, người giúp anh rời SM