0

Kris thể hiện sự ủng hộ cá nhân cho concert của EXO?