1

Kyuhyun khen ngợi bạn diễn của mình là Baekhyun (EXO) trong “Singing in The Rain”