0

L (INFINITE) đã làm fans kinh ngạc với sự hoàn hảo của mình trong ” Vogue Girl” &” Nylon”