0

L( Infinite) làm người mẫu cho nhiếp ảnh gia Ninagawa Mika trên tạp chí của Nhật