0

L (Infinite) sẽ là nghệ sĩ tiếp theo tham gia chiến dịch “Love, One More”