0

Lee Dong Wook và Lee Da Hee (Hotel King) nói về việc cả hai thay đổi ra sao sau “My Girl”