0

Lee Jun Ki xác nhận tham gia phim Thứ tư – Thứ năm mới của KBS 2TV “Chosun Gunman”