0

Lee Seo Jin tiết lộ mẫu người lý tưởng của anh là người phụ nữ đầy đặn và luôn vui vẻ