0

Lee Seung Gi nhắc đến”bạn gái” trong “Chị gái đẹp hơn hoa”