0

Lee Seung Gi tham gia cùng K.Will cho dự án thứ tư của Double Sidekick “TearsPerfume” Teaser A được Phát hành