0

LeeSsang Gary :”Album solo đầu tiên sau 16 năm debut , tôi cảm thấy rất lo sợ”