0

Lim Kim sẽ tổ chức sự kiện ký tặng fan hâm mộ ở Seoul và Daegu