0

Lorde nói cô thích 2NE1, muốn học nhảy từ Girls’ Generation, và muốn hợp tác với Lee Hi