1

M! Countdown giải thích lý do tại sao f(x) và EXO không biểu diễn trong tập phát sóng gần đây nhất