0

Mẫu người lý tưởng của Hyungsik(ZE:A) là A Pink