0

MBLAQ, 2PM, và F.T. Island thể hiện tình bạn của họ