0

Một thành viên của nhóm nhạc nam đã đưa NS Yoonji số điện thoại của mình, vậy người đó là ai ?