0

Music Bank, miss A gây chú ý với trang phục đỏ rực lửa/ Khuôn mặt nhỏ của Suzy: Còn nhỏ hơn 1 đĩa CD