0

N (VIXX) tiết lộ Seohyun (Girls’ Generation) là mẫu người lý tưởng của mình