0

Nana nói về “Roommate” và cảm xúc khi được chọn là gương mặt đẹp thứ nhì TG trên “Allure”