1

Netizens phát hiện ra những ẩn ý về mối quan hệ của So Yeon và Oh Jong Hyuk từ twetter của So Yeon