0

Nghi án tình cảm giữa Jang Geun Suk, EXO’s Kris và nữ diễn viên Trung Quốc.