0

Nhạc sĩ nào có thu nhập cao nhất từ tiền bản quyền?