0

Những hình ảnh đầu tiên tại buổi họp báo “WIN” của nhóm nhạc nam tiếp theo nhà YG “Winner”