0

Noh Hong Chul nói anh bắt gặp G-Dragon đi chơi cùng du khách nữ người Pháp