0

Onew (SHINee) chấn thương cổ vì vũ đạo của “Everybody”