0

Park Bom (2NE1) chia sẻ món quà từ “Roommate” mới của cô