0

Park Kyung và Zico (Block B) tiết lộ cả hai đã từng quen cùng một bạn gái