6

Phản ứng dữ dội sau sự xuất hiện của T-ara trên ‘Quiz to Change the World’, “Chúng tôi yêu cầu lời xin lỗi”