0

Phía Choiza đang chuẩn bị có hành động pháp lý với kẻ tung ảnh ví của anh lên mạng