0

Photobppk của JYJ “The JYJ Magazine No.3″ đã có mặt trên kệ đĩa