0

Psy nhảy ‘vũ đạo cưỡi ngựa’ với Tổng Thư ý Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon