0

Psy sẽ trở lại vào tháng mười một và hợp tác cùng Steven Tyler?