0

Rain nói rằng anh ấy là ca sĩ cao nhất trong các ca sĩ thuộc cùng thể loại nhạc.