0

Sau khi bị kiểm toán thuế, SM Entertainment phải trả thêm 10 triệu USD