0

Seo In Guk: Khép lại năm 2013 đầy thành công cùng concert riêng đầu tiên