0

Seo In Guk nói về scandal mới đây giữa anh và YoonAh (SNSD).