0

Seungri (Big Bang) nói về EXO + Seungri chia sẻ gần đây anh đã mở một nhà hàng